Barnefordeling

Barnefordeling etter samlivsbrudd

Ved barnefordeling er det aldri slik at en løsning passer alle. Hver familie er forskjellig og alle barn har ulike behov. Barnefordeling etter samlivsbrudd er en sårbar og vanskelig prosess for alle parter, ikke minst for barna. Det kan være lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen slik at man ikke inngår avtaler om fordeling som man senere vil angre på.

I de tilfeller hvor mekling om barnefordeling ikke fører frem og saken må prøves for retten er det trygt å ha en advokat med lang erfaring i å prøve saker for retten.

Som jurist i barnefordelingssaker er det viktig å ivareta barnets interesse samtidig som de voksne blir hørt. Med vår erfaring i slike saker er vi sikre på at vi kan være en god samarbeidspartner i en vond og tung prosess.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.

Advokat Terje Fineide

Din advokat i Fredrikstad og Halden

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og juridiske fagområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven