Barnevernsaker

Barnerett og barnevernsaker

Vi har gjennomført mange fylkesnemdsaker innen barnerett saker som berører barn og unge. Vi har over tid opparbeidet oss erfaring innen saker som berører barn og unge.

I en vond og slitsom prosess er det lett å ta forhastede avgjørelser som kan påvirke resultatet i saken, da er det godt å ha en juridisk støttespiller som kan rådgi og bistå når du har behov for det.

Det er derfor viktig å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig i prosessen dersom du er eller kommer i kontakt med barneverntjenesten. Dette for å sikre at både dine og barnets interesser blir ivaretatt riktig og på best mulig måte.

Barnevernsaker

Barnevernsaker er ofte en vonde prosesser for de involverte. Der er derfor viktig å henvende seg til en advokat som har barnets beste i fokus under hele prosessen. En barnevernsak har ofte stor betydning for omfanget av samværet med barn og foreldre som er blitt fratatt omsorg. I utgangspunktet har foreldre med fratatt omsorg rett til samvær med barna.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.

Advokat Terje Fineide

Din advokat i Fredrikstad og Halden

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og juridiske fagområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven