Juridisk bistand innen flere juridiske fagområder

Jeg dekker de fleste rettsområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, familierett, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven

Familierett

Juridisk bistand innen familierett omhandler:

Trygderett og NAV-saker

Jeg kan representere deg i de fleste NAV-saker og deg deg Juridisk bistand med NAV-saker som gjelder dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger, uføretrygd og underholdsbidrag.

Selskapsrett

Trenger du juridisk rådgiving om hvordan ditt eller dine selskap best bør organiseres eller er du i ferd med å gjennomføre salg av foretaket?

Jeg kan bistå med juridisk bistand innen alt fra selskapsstruktur, omorganiseringer, pengekrav, skatt, virksomhetsoverdragelse mm.

Sjørett

Med mange års erfaring innenfor skipsfart og sertifisering av skip kan jeg representere både rederier og sjøfolk.

For rederier kan kan jeg bistår i enkeltvedtak fra klasseselskapet, offentlige anskaffelser, offentlige tillatelser og andre forvaltningsrettslige problemstillinger.

For skipsarbeidstakere kan jeg bistår med arbeidsrettslige problemstillinger.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.

Advokat Terje Fineide

Din advokat i Fredrikstad og Halden

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og juridiske fagområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven