Juridisk bistand innen familierett

Mine tjenester innen familierett omhandler skilsmisse og skilsmisse advokat, Barnefordeling, Barnevernssaker, Felleseie, samboeravtaler og arv.

Familierett

Juridisk bistand innen familierett omhandler:

Barnefordeling

Barnefordeling etter et samlivsbrudd er en sårbar og vanskelig prosess for alle parter, ikke minst for barna.
Ved barnefordeling er det aldri slik at en løsning passer alle. Hver familie er forskjellig og alle barn har ulike behov.

Det kan være lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen for å få en så ryddig prosess som mulig. Vi vil alltid ha barnets beste i fokus.

Felleseie og samboeravtaler

De fleste er ikke klar over hvor viktig det er å tegne samboerkontrakt. Har du ikke en samboeravtale eller har felles barn, så har du ikke rett til å arve din sammboer, selv om dere har hatt felles økonomi i mange år. Jeg hjelper med å sette opp samboerkontrakt som sikrer dere begge.

Skilsmisseadvokat

I forbindelse med samlivsbrudd kan det være behov med juridisk bistand av en advokat for å ivareta dine interesser på den mest hensiktsmessige måten. Å det anbefaler å kontakte en skilsmisseadvokat tidlig i prosessen.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.

Advokat Terje Fineide

Din advokat i Fredrikstad og Halden

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og juridiske fagområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven