Om meg

 

Advokat Terje Fineide

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven.

Jeg jobber i dag i advokatfellesskapet ByAdvokaten i Fredrikstad og Halden med advokat Kenneth Hansen, advokat Eilert Eilertsen og advokat Svenn-Erik Arentz Sohlberg.  Link til nettsiden: www.byadvokaten.no.

Jeg var tidligere advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.