Priser og salærer

 

Gratis Konsultasjon 

Sjekk ut din sak

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

 

Vanlige svar konsultasjon kan gi er:

  • Om du har eller har ikke en sak.
  • Om du kan ha nytte av advokatbistand.
  • Om du kan eller bør håndtere din sak videre på egen hånd. Du får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp
  • Om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Ønsker du at vi skal hjelpe deg i din sak avtales dette. men du står du selvsagt fritt til å velge en annen advokat om du ønsker.

Fri Rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at man kan få dekket hele eller deler av advokatutgiften av staten. I noen tilfeller kan alle få fri rettshjelp – avhengig av sakstype – og i andre tilfeller spiller inntekt og formue en avgjørende rolle. Vi kan veilede og informere deg i forhold til hvorvidt du er kvalifisert.

Forutsetningene for fri rettshjelp:

De økonomiske forutsetningene for å få fri rettshjelp er at din årlige bruttoinntekt ikke overstiger kr. 246.000 ( kr. 369.000 samlet bruttoinntekt for de som er gift, samboere eller registrerte partnere), og samlet nettoformue ikke overstiger kr. 100.000. Er formuen bundet opp i boligen din, vil ikke dette regnes med.
  • Egenandel ved fritt rettsråd: kr. 1.040- inkl. mva
  • Egenandel ved fri sakførsel: 25% av salæret. maksimalt kr. 8.160- inkl. mva.
  • Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer med årlig brutto inntekt under kr. 100.000,-.

Priser

(pr. 01.07.2019:)

Alminnelig timespris:

kr. 1.o40,- til 2.000,- + mva
(kr. 1.300,- til 2.500,- inkl. mva)

 

Timepris

Timeprisen avhengig av saksomfang og kompleksitet og avtales før oppdraget inngås. En typisk skiftesak samt saker etter folketrygdloven eller barneloven ligger salærsatsen på kr. 1.400 + mva. pr. time.

Gratis konsultasjon

Inntil 30 minutter gratis konsultasjon for å klarlegge deres sak.

Fri rettshjelp

Egenandel kr. 1 040- inkl. mva eller 25% prosent av hele regningen men maksimalt kr. 8 160- inkl. mva. Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer med årlig brutto inntekt under kr. 100.000,-.

Du finner kontakt informasjon her