Skilsmisseadvokat

I forbindelse med samlivsbrudd kan det være nødvendig med juridisk bistand av en advokat for å ivareta dine interesser .

Skilsmisseadvokat i Fredrikstad og Halden

Leter du etter en skilsmisseadvokat i Fredrikstad eller Halden?

Samlivsbrudd og skilsmisse kan ofte være svært vanskelig for begge parter. Det kan derfor være hensiktsmessig å kontakte en skilsmisseadvokat så tidlig som mulig i prosessen. Dette for å ivareta dine interesser på den mest hensiktsmessige måten og gi deg den juridiske bistand du kan ha behov for.

Advokat Fineide er en skilsmisseadvokat som yter solid og kompetent bistand med utgangspunkt i situasjonen du befinner deg i.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Les mer om her.

Advokat Terje Fineide

Din advokat i Fredrikstad og Halden

Jeg driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder og juridiske fagområder og jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven