Trygderett og NAV-saker

 

Vi kan representere deg i alle NAV-saker.

I de aller fleste NAV-saker er det ikke behov for å møte klienten personlig og vi kan derfor ta saker fra hele landet.

Send meg en e-post via kontaktskjema (Trykk her) med en kort forklaring om hva saken gjelder. Hvis det haster kan vi raskt sende en fristavbrytende klage.

Jeg tilbyr gratis konsultasjon i trygderett (NAV-saker) på mandager og arbeidsrett på onsdager. Tidspunktet for begge dager er mellom 15:00 til 17:30.

I slike samtaler gir jeg rettsråd om hvilke fremgangsmåte som bør velges samt generelle tips og råd. Om ønskelig kan jeg ta din sak videre med NAV eller arbeidsgivere. Time for gratis konsultasjon må meldes senest dagen før innenfor kontortiden.

Gratis Konsultasjon

Jeg tilbyr gratis konsultasjon (inntil ½ time) for å sjekke ut saken din. Vi går da gjennom din sak med deg og du får råd om hva du bør gjøre videre.

En konsultasjon kan gir deg svar på:

  • Om du kan ha nytte av advokatbistand i din sak.
  • Om du kan/bør håndtere saken videre på egen hånd og får råd om på hvilken måte.
  • Om du har rett til fri rettshjelp eller om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer.

Du finner kontaktinformasjon her.